A S T R O L O G I E PRO KAŽDÉHO


vlastní produkce- Nostradamus

Vlastní produkce- Nostradamus

  •  Nostradamus - si vypočetl rok, měsíc i den

     horoskop Nostradama je zvětšen ve fotogalerii

kdy odejde z tohoto světa, dle metody starých Egypťanů.

V nakladatelství Ivo Železný se z vydaných svazků ´´Vědma´´ objevila malá nenápadná

knižečka polského inženýra Antoni Paprockého : ´´Staroegyptská astrologie - přísně střežená moudrost věků " V chráme Isidy ve Filé na jedném z egyptských nílských ostrov si na strope všimnul zakreslenou hvězdnou mapu starých Egypťanů a jejím rozborem, přišel k závěrů, že rozmístění figur s přesně rozmístěnými hvězdami nebylo náhodilé. Po delším studiu mapy, počtu hvězd kolem figur, se dostával k číslům planet naší sluneční soustavy.

Isida - Isis - Venuše byla ve starém Egyptě nejvíce uctívanou bohyní a představova kněžku, milenku a matku. Byla zobrazována s kravskými rohy a měsíčním úplňkem s berlou v dlani nebo znakem anch, který symbolizoval život a často se svým synem-Horem na kolenou. Tento nejkrásnější chrám ji byl zasvěcen ve III.-I.století př.n.l. na ostrově Fílé.

 

Nemohu se více zmiňovat o obsahu teto zajímavé knižky, neboť práva autorská jsou prostě

práva autorská a je dobré si ji koupit, určitě by ji měl mít každý profesionální astrológ ve sve knihovně, neboť její studium a to si autor knižky také přeje, a metody v ověřené praxi, by mohli vnést do prognostické astrologie pevné pilíře a postavit tak astrologii do zcela výjimečně lepšího světla. Osobně se skláním před objevem pana Ing Antoni Paprockého, neboť k jeho rozborům

Isidiny hvězdné mapy se vracím a na metodách pracuji a ověřuji v praxi.

Naši přední čeští astrológové se drží pevně morálních kodexů a všem svým žákům kladou na srdce jisté etické zásady při vypracovavání horoskopů, nebo v osobním jednání, a otázka smrti a délky lidského života, je veliké tabu a nemělo by se jí tedy vůbec v astrologické praxi používat. Tyto zásady rovněž dodržuji, ale ruku na srdce, který dobrý astrológ, zvědavý- nebo to je také dobrá vlastnost astrologova, by si ověřovaní metody z hvězdné mapy Isidy neskusil. Ještě se chci zmínit, že v knížce je dle Isidiny hvězdné mapy vypočtena nejen délka lidskëho života ale také uzavření manželského sňatku a největšího úspěchu v životě.

 Protože jsem se nějakou dobu zabývala také životem Nostradama ,protože byl také astrologem,

a protože se neustále autoři o jeho životě zmíňují také o tom, že byl tak dobrý astrológ, že si vypočetl den svého odchodu ze života, nastaly tudiž pro mne dny pracovní se scháněním přesného času Nostradamova narození i jeho úmrtí. Věřte, nebylo to snadné a ověřování matematických

propočtů postavení planet pro den jeho narození 14.12.1503, jsem také scháněla přesné místo

narození, místní čas - a zkrachovala jsem na svém astrologickém programu, neboť jsem tam neměla Regiomontovy domy a rovněž tabulky domů od Antonína Strejce mi také nepomohli neboť

byli pro zeměpisní šířky od 45°do 54 ° tudíž pro místo narození Nostradama San Remo u Nice

na dnešním italsko- francouzských hranicích a také pro místo jeho skonu v Salonu de Provence

jsem od 43°do44°zem.šířky nenalezla, nemohla se tak stoprocentně přiblížit ke znázorněným středověkým horoskopům, které jsem na štěstí nalezla v knižke, kterou vydal Knižní Klub

 autor David Ovason : ´´ Nostradamus, přijde konec světa ? ´´.Přesto výsledek mého horoskopu

narození i když s domy Placidovými se nijak významně nelíší od horoskopu středověkého.Ukázky jejich přikládám.

K metodě z Isidiny hvězdné mapy pravděpodobně v délce svého života se svými propočty vycházel i Nostradamus.

 Venuše mu se svým postavením v 11.domě blízko domu desáteho dává 16 let života pro každé

znamení, kterými má projit Luna a Saturn na své cestě k horizontu. Marsovi jako nepřátelské planetě se musí vyhnout. Luna v 7.domě Nostradamova horoskopu je v silnějším postavení

navyše Saturn je blokován Marsem a Jupiterem. Tudíž délku Nostradamova života určuje Luna procházejíci znameními štíra, vah, panny, lva a končí u Marse ve znamení raka.

              

               V epitafu Nostradama stojí : žil 62 let, 6 měsícu a 17 dní. zemřel tedy z.1. na 2.července 1566 v Salonu de Provence.

 

              

 62 let x 12 měsíců je 744 měsíců ale Nostradamus se ještě dožil 6 měsíců, tedy sečteme měsíce

a výsledek je 750 měsícu a 17 dní. Venuše dává jednomu znamení 16 let života a to je 192 měsíců. 750 měsícu délíme 192 a vyjde nám 3,9 znamení. Luna tedy projde k Marsu 3,9 znamení.

 9/10 z 30° stupňu zvířetníkového znamení je 27°stupňu. Vzdálenost Luny od Marsu v nativitě je : Luna uzavře znamení štíra to jest 15°;50´29´´ + 30°znamení vah + 30°znamení panny + 30°znamení lva a k marsu zbývá 11°10´.

               Pokud jste doposud dobře počítali Luna skutečně prošla k Marsu 3 znameními a 27° což je 3,9 znamení.

Setkání Luny s Marsem tudiž ukončilo Nostradamuv život a protože se tyto dvě planety setkali

 v jeho 4.domě domova, rodiny, umřel přesně tam. Nostradamus si tedy opravdu věděl přesně

vypočítat své posledné hodiny života a snad použil moudrost starých Egypťanů ve svých astrologických propočtech.

     

Romancova Mirka, m.romancova@seznam.cz 606 853 248