A S T R O L O G I E PRO KAŽDÉHO


vládce roku 2010 je SLUNCE

 https://gnosis9.net/slunce.php odkaz na stránky slnko a jeho aktivity, sluneční skvrny, 11-tiletý cyklus/ silné erupce v době slunečního minima

Vládce roku 2010 je Slunce

 

Vládce roku 2009 byl Mars. Výpočet naleznete zde :

 

Slunce,Venuše,Merkur,Luna,Saturn,Jupiter,Mars

1          2       3         4      5        6        7 a 0

Výpočet pro rok 2002 : dělíme 7 = 286 beze zbytku je to nula tedy pod vládou MARSE

Výpočet pro rok 2009: dělíme 7 = 287 beze zbytku je pod vládou Marse

Výpočet pro rok 2010. dělíme 7=287

                         61

                           50

                             1 to je zbytek a 1 je pod vládou Slunce

 

 

ROK 2010 pod vládou SLUNCE

 

Slunce je signifikátor štěstí, plnosti života, ušlechtilosti, touha po vzestupu a moci. Vládne znamení lva a tak vládne zemím jako

je Čechy, Francie, Italie, Sicílie

v horoskopu vládne 5 domu dětí, láske,divadlám, domům vládců, hlavám státu to je Slunce v horoskopech státu, také porodnosti

kroužkům, sportu a sportovcům a SRDCI

 

Takže v roku 2010 se budou rozebírat témata výchova dětí, sazka a loterie, herny, sportové střediska, sport, divadla, sídla hlav státu

okázalost, prepych, vyhazování peněz na reprezentaci, plesy a společenské akce na vysoké úrovni o tom všem budeme slyšet, vše co se zlatem blízka –nic jiného mne také nenapadá jakože zlato bude ceněno nejvíce.

Také se bude nejak významne mluvit o státech které jsou pod vládou Slunce viz výš vymenováne.

 Vlyv Slunce má na vládce, státní úředníky, vyslance, konsulatství, obecní üřady – viz státní kontrola se chystá na radnice i mezi zastupitelstvo kvůli kontrolole státních dotací do pokladen obecních úřadu atudíž Slunce také vládne penězům, mincím. Také umělecký průmysl může být v tomto roku v zájmové oblasti také, předváděcí sály, modní firmy, móda jak v oblečení tak v stavebnictví, okázalost v kvalitě ale i v penězích, drahé předměty a obrazy. Pýcha předchází pád. A toto heslo bude platit v tomto roku

2010 nejvíc.

Slunce je ve 4.domě horoskopu- tam jsou také nemovitostí které vlastní stát, jsou tam stavební spořitelny- je docela možné že se příspěvek na stavební spoření zřuší a stát tak odsoudí k zániku všechny stavebné spořitelny – ani bych se nedivila konkurují bankovním hypotékam.

Jako stát se Sluncem ve 4.domě – historie pravděpodobně se budeme vracet historicky ke kořenům státnosti a budeme se muset vypořádat s krivdami a pravděpodobně i se sudetskými Němcami a jejich majetkem

a to bude asi důvod ochlazení vztahů v rámci EU.

 

 

Slunce je v horoskopu republiky ve 4.domě v kvadrátu na Jupiter ve váhách našťastie súčasné tranzity Plutov kozorohu v kvadrátu na Saturn vo váhách nijak neohrozuje natívní kvadratúru, přesto co jsem výše napsala ABY pýcha nepředcházela pád Slunce-kvadrát Jupiter bude platit pro Českou republiku dvakrát NEMOHU VĚDĚT v jaké oblasti sluneční symboliky se to odehraje, je to veliká škála možností, přesto lze si během roka dát do souvislosti sluneční vzestupy a pády.

 

V podstatě dle pomaly běžících planet, které vytvoří aspekty vůči Slunci v horoskopu republiky a sice Saturn, Jupiter, Uran, Neptun a Pluto můžeme usuzovat na nejaké události v tomto roku 2010.

Mars je v horoskopu retrográdný a navyše vraku takže jeho angažmá v10domě kariery jako armáda, policie v opozici na Neptuna a Urana

bude vždy znamenat jenom chaos a být v nesprávny čas na nesprávném místě.

Pohyby pomaly běžících planet Saturn je 1.1.2010 na 4°30’ve váhách                                                             14.1.2010 je retrográdní i v ünoru a březnu a 8.dubna vstupuje do znamení panny je tam v květnu a červnu a 22.července je již znovu ve váhách a 31.12.2010 bude na 16°37¨ve znamení vah

 

V listopadu2010 od začátku měsíce bude 2°povolený orbis tranzitu a sice Saturn se dotkne Jupitera v horoskopu České republiky v opozici na Lunu republiky a do kvadrátu na Slunce republiky – lze očekávat odehráva se to v rohových domech 1-4-7 a lze tedy očekávat velmi narušené politické vztahy nejen u nás ale i mezinárodně, zdá se že Česko se vzepře patřit do nějakého seskupení nic jiného mne nenapadá jako vystoupení z europské unie, ale tato konstelace je rovněž neblahá pro hlavu státu a jiné silné a významné osobnosti u nás doma.. Luna jako lid

bude v opozici na tuto konjukci Jupiter Saturn a tak ve veřejnosti něco zabublá jak v tlakovém hrnci před výbuchem.

 

V polovině léta Jupiter-Saturn-Pluto vytvoří T-kvadrát a k Jupiterovi se připlete ještě Uran a k Saturnovi Mars lze tedy očekávat docela výbušnou směs je to velice nepříznivá konstelace jak ve vztazích, tak ve strukture politiky a společnosti, Mars-Uran to je nehodovost, požáry,padajíci letadla-viz Uran.

Když se k Jupiterovi připlete Uran tak se chce vyslat do kosmu raketa ale za těchto neblahých konstelací může vybuchnout. Saturn-Mars to je zabijacká konstelace a na cestách při nehodách nezůstane z aut vůbec nic neboť tvrdost Saturnova s Marsem vše rozdrví k nepoznání.

Rok pod vládou Slunce, když se ke Slunci připlete Pluto, Mars, Uran, Saturn je to docela živelná katastrofa v podobě zemětřesení. Rok 2003 byl také pod vládou Slunce. Kdo chce ať si projde událostmi toho roku a zamyslí se nad rokem 2010.

 

Napsala : Romancova Mirka  m.romancova@seznam.cz  mob.606853248

  

 

 

 

ROK 2009 pod vládou Marse

 

 rok 2009 byl pod vládou Marse. Minulý rok 2008

byl pod vládou Jupitera, točil se kolem spravedlnosti, nespravedlnosti, justice a trestu apod a take hlav

prezidentu, jejich počiny, viz zvolení černého amerického prezidenta a u nás V.Klaus jeho počin vystoupení z ODS. Opozice nepřátelských planet Saturn v panně a Uran v rybách ohrozoval především zrozence ryb a panny

 Když se planeta revoluce Uran vzepře Saturnu konzervativizmu, pak dochází k novým společenským změnám čehož jsme svědky levice a pravice v parlamentu.

Neustále napětí, zpochybňování vlády apod.Když tranzit Uran byl v kvadrátu na Marse v horoskopu republiky vlastně tam pořád je i v roku 2009 pak od 29.8.2008 plus 125 dnů bude zdravotníctví v absolutní krizi a revolučních proměn. Napadený Mars v 6.domě v horoskopu republiky představuje zdravotníctví ale i obyčejný pracujíci lid myslím robotnícke profese tak tam do setrvajíci kvadratury poběží katastrofa propouštění

lidí z výrobních sfér, tedy krize vrcholí od 29.8.2008 do těch 125 dní.

Jestliže Mars je vládcem roku pak jsou důležité tranzity horoskopem republiky této planety. Také jsme spomínali planetu Pluto již pár let před

vstupem do znamení kozoroha a první vstup již byl v roku 2008 což je tříštění společenské struktury a kolaps společností vůbec. Pluto byl ve střelci a tak přichází problémy z ciziny v podobě krachu bank a finanční krize. Mars je vládcem roku ale je to BUH VÁLKY je nižší oktávou Pluta

který také představuje masy lidí a transformaci, smrt proměnu.

Saturn další ničitelská planeta představujíci smrt je nebezpečná ve znamení panny a všem zemím které panna vládne- vyhlašuje válečné konflikty. Jelikož jsme pod vlyvem válečné planety Mars je důležité vědět co bude ohroženo jaké země jaká města pod vlyvem Saturna. Je potřeba vědět že zlé vlivy Saturna které se v té které zemi objeví vždy po 29 letech- až 30-ti letech může vlyv Jupitera zmírnit když je v znamení kde je Saturn

ale Jupiter oběhne zvířetník za 12 let tedy v tom znamení kde je Saturn je pouze rok. Konjukce je nejsilnější ale trigony a sextily také mohou vlyv Saturna mírnit nebo se nic zlého nemusí stát. Tedy země pod vlyvem Saturna v současném roku 2009 jsou : TURECKO, západní INDIE, části Řecka, Švýcarsko, Asýrie, Mezopotámie od Tigridu k Eufratu, Kréta, Slezsko- viz u nás největší propouštění lidi ze zaměstnání, Kurdistán, Virginie a Brazílie.

Města : Jeruzalém, Paříž,Lyon, Boston, Strassburg, Toulousee

 

Mohou být ohrožena města a země ve vlyvu kozoroha kde v současné době od 1.1.2009 na 1°kozoroha je Pluto v konjukci s Černou Lunou a Marsem. : anglická Indie, Afghanistán, Thrácie, Makedonie, Albánie,

Bosna, Bulharsko, Řecko, Hesensko, severozápadní Sasko, Meklenbursko, Mexiko.

Města : Oxford, Brusel, Kostnice, Brandenburk, Port Said.

 

Když se bavíme o útoku válečném nebo teroristickém na země, města

ale i na osoby, pak se potvrzuje že horoskop státu příklad USA a pád

budov-dvojčat-teror potvrzuje dle tranzitu Marsa v horoskopu USA směr

útoku tedy v jaké části horoskopu se tranzit Mars pohybuje jeli v části severovýchod nebo jihozápad apod. apokud se prodlouží tento směr dá se přesně určit z jaké země z jakého města tento teror vyšel.

To jen na okraj, jestliže se bavíme o roku 2009 pod vlyvem Marse.

 

Tato neblahá konjukce Marse Pluta a Černé Luny je v horoskopu ČR v 7.domě smluv zahraniční politiky a nic dobrého nám tyto smlouvy nevěští.

Viz Lisabonská smlouva, ale i možné i válečné konflikty do kterých se ČR zaplete v zahraničí..

 

 

 

 

 

Vstup Pluta do kozoroha jako do znamení společenské struktury nabírá na významu šetrnost s energiemi- Pluto představuje také jaderné elektrárně ruzných typu, štěpení nebo typu nejnovější švýcarské atomovky.

Pluto ale i jako katastrofa výbuchu a síly která se může vymknout.